Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice X

S pokračováním psaní Historie Městské organizace jsem čekal na 31. březen 2015. Na tento den byla totiž svolána výroční členská schůze naší organizace, která přece jen mohla znamenat určitý mezník ve vývoji nejen naší, ale celé krajské organizace. Aspoň někteří členové našeho výboru mně řekli, že se čeká na členské schůze mimobudějovických organizací, které by se měly k problematice krajské rady vyjádřit. Ostatní organizace ale obnovení činnosti krajské rady vůbec nevzaly v úvahu.
Nedivím se tomu. Krajská rada pod vedením Minaříkovi kliky odsouhlasila své rozpuštění rozdělením majetku. K rozdělení majetku byla ustavena pracovní skupina  = Minaříkova klika, která majetek rozdělila, pochopitelně v neprospěch českobudějovické organizace, a tím pro ni krajská rada skončila. Nakonec došlo k paradoxu: byla to naše organizace, která se vyjádřila pro rozpuštění krajské rady, když se krajská rada dotázala organizací, zda má krajská rada dál existovat. Ostatní byly pro její existenci. Ale byly to právě mimobudějovické organizace, které krajskou radu pohřbily. Na svých loňských výročních schůzích zástupce do krajské rady vůbec nevolily. Českobudějovická ano. A tak činnost krajské rady „prozatím“ skončila. Co ale neskončilo, to je předsednictví pana Minaříka v Jihočeské krajské radě seniorů, kde zastupuje dnes už neexistující krajskou radu Svazu důchodců.
Neskončilo ani předsedování pana Dolejše z prachatické organizace SD v krajské radě. Přesněji, předsedování skončilo, ale ústřední rada ho jako předsedu dál uvádí na svých webových stránkách. Vývoj v jihočeské organizaci SD je přece jen velkou morální fackou ústřední radě a ona si nechce svou chybu připustit. A tak osoba pana Dolejše je takovým fíkovým listem, který má její fiasko zakrýt. Devátý sjezd SDČR, který se konal 5. 11. 2014, přijal usnesení, ve kterém v bodě 6 „Předsedovi a VR SDČR se ukládá stabilizovat činnost Jihočeské Krajské rady SDČR a založit Krajskou radu v Olomouckém kraji.“ Nějaká jednání se vedla, ale byla zcela bezvýsledná. A tak přešlapujeme na stále stejném místě, na jakém jsme byli před 9. sjezdem.
V Jihočeském kraji ale přece jen došlo v seniorském hnutí k některým událostem, které vývoj posouvají. Nejsou ale vůbec zásluhou orgánů hnutí. Dne 14. 12. 2014 uveřejnil Českobudějovický deník inteview s panem Minaříkem, předsedou krajské rady seniorů a paní Anitou Benčíkovou, místopředsedkyní rady. Byla to nátlaková akce před zasedáním krajského zastupitelstva, které se konalo 18. 12. 2014 a mělo rozdělovat dotace na příští rok. Hlavním bodem rozhovoru totiž byl požadavek, aby kraj krajské radě seniorů zvýšil dotace na její činnost. Trochu jsem se nad tím pozastavil, protože se 140 000 Kč má krajská rada peněz na svou činnost víc než dost. Ovšem, byl jsem špatně informován. Když jsem hledal výsledky jednání krajského zastupitelstva na internetu, zjistil jsem, že krajská rada seniorů dostala jak v roce 2014, tak v roce 2015 40 000Kč za rok. Což je podstatný rozdíl. Nicméně na solidní zajištění činnosti to stačí. Ale na nějaké přerozdělování prostředků, tak drahé srdci pana Minaříka, už to není. Pokud se na tomto rozhodnutí podílel i můj dopis hejtmanovi, ve kterém jsem ho upozorňoval, že udělat z krajské seniorské rady distribuční orgán pro rozdělování dotací, není šťastné rozhodnutí, protože to mezi seniory zanese jen nesvár, pak jsem za to rád. K publikovanému článku Českobudějovického deníku jsem na internetu přičinil tři komentáře, ve kterých jsem uváděl na pravou míru básnění pana Minaříka, všechny tři byly obratem smazány. Je vidět, že za tím článkem byla také nějaká špinavost.
A ještě k jednomu posunu došlo. S novým městským zastupitelstvem došlo k obnovení činnosti Seniorského senátu jako poradního orgánu rady města. Pochopitelně s jiným vedením. I tady se objevil jeden nedostatek, na který jsem upozornil příslušného náměstka primátora. Nikde není zveřejněn seznam členů senátu, ani jakou organizaci zastupují. Naše organizace tam má své zastoupení v osobě pana Škody, který už seniorském senátu pracoval v minulém volebním období. Co zaráží, že se nikdo nad utajením členů senátu nepozastavil. Pan náměstek Maršík mně ale obratem odpověděl, že moje připomínka je oprávněná a že pochybení na příštím zasedání napraví. Bez informovanosti je demokracie jako hra na slepou bábu. Podobně je to i s ústřední kontrolní a revizní komisí Svazu důchodců. Prý existuje, jak mě na můj dotaz na členské schůzi ujistil přítomný místopředseda Svazu důchodců pan František Prášek. Důrazně jsem pana Práška požádal, aby ústřední rada seznam členů ústřední a revizní komise zveřejnila včetně kontaktu na ni. Snad i tento požadavek přispěje k prohloubení demokracie ve Svazu důchodců České republiky.  Ukazuje se, že orgány samosprávy, díky dohledu a tlaku veřejnosti, dbají více na dodržování demokratických pravidel, než orgány spolků, kde bez dohledu veřejnosti kvete stalinismus barvitými květy.
A ještě jedno vystoupení na členské schůzi stojí za zaznamenání. Pan místopředseda Vodák naší organizaci navrhl, aby se rozdělila na dvě a společně pak vytvořily krajskou radu. Je to důkaz, že ústřední rada je s obnovením krajské rady ve slepé uličce. A hned nám slíbil, že dostaneme 3 (slovy tři) počítače na rozjezd. A ještě jednu lákavou perspektivu nám nastínil. V ústeckém kraji, odkud je pan Vodák, dostává rada seniorů od kraje 200 000 na činnost. Z toho prý důchodci dostávají 140 000!!! A to na základě Memoranda mezi Asociací krajů a Radou seniorů ČR. O finančním příspěvku se tam sice nemluví, ale jeho realizace je taková. Zřejmě je to tak ve všech krajích, protože pan Pernes, předseda Rady seniorů ČR, se vůbec neobtěžoval s nějakým rozpracováním příspěvkových povinností členských organizací. Pokládám to za následek specifické situace v politické reprezentaci krajů. Vedení krajů si řeklo: důchodci jsou významná a disciplinovaná volební skupina a tak si je koupíme tímto příspěvkem, který nás navíc nebude nic stát. Je to přece z rozpočtu krajů. Kam se hrabe Hnutí ANO se svými volebními koblihami. Ještě se musí moc učit. I kdyby se tak nakrásně stalo a Jihočeská krajská rada seniorů dostala nějakou významnou částku, není žádná záruka, že něco dostane i naše organizace. Když jsme se dožadovali svého podílu na dotaci od ČEZu (celkem 30 000), ze které jsme nedostali nic, pan Minařík mi nadutě odpověděl, že rozdělení dotace je v kompetenci krajské rady a my do toho nemáme co mluvit. Pana Vodáka jsem v rozhovoru na chodbě upozornil, že žábou na prameni je pan Minařík a pokud tam bude sedět, nějaké řešení je v nedohlednu. Váhavě připustil, že mám pravdu. Tak uvidíme.

Ing. Jiří Polánský
člen Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice
 
 

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ