Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice III

Období po krajské konferenci Jihočeské organizace Svazu důchodců bylo ve znamení střetů kolem legitimity zvolení pana Minaříka a paní Novákové do krajské rady. Tento spor není u konce a nebude, dokud v krajské radě budou oba jmenovaní sedět.
S tímto vývojem se Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích nikdy nesmířila. Dopisem ze dne 8. 12. 2011 jsme se obrátili na Jihočeskou krajskou kontrolní a revizní komisi SDČR s žádostí o přešetření postupu krajské rady při sestavování kandidátky do krajské rady pro krajskou konferenci, zejména na základě jaké normy krajská rada kandidátku do krajské rady doplnila podle své úvahy. Zápisem ze dne 24. ledna 2012 nám krajská kontrolní a revizní komise sdělila, že žádná vnitřní norma pro takové právo neexistuje a připojila vysvětlení p. Minaříka a p. Novákové, kteří jsou také pod zápisem podepsáni. Jejich zařazení na kandidátku bylo vysvětleno tím, že se v krajské radě osvědčili a proto je žádoucí, aby v ní byli i nadále. S tímto stanoviskem jsme nebyli spokojeni a při projednávání zápisu dne 16. 2. 2012 jsme vyjádřili svou nespokojenost s provedeným šetřením, podali vlastní rozklad celého průběhu událostí kolem voleb do krajské rady a požádali o došetření. Krajská kontrolní a revizní komise rozklad organizace odmítla převzít a prohlásila, že celou záležitost považuje za uzavřenou.
Souběžně s touto snahou řešit problémy na krajské úrovni jsem dne 17. září 2011 podal stížnost na stávající situaci v krajské organizaci na Ústřední radu Svazu důchodců ČR. Přes četnou korespondenci mezi městskou organizací SD a ÚR SD zůstala tato stížnost bez relevantní odpovědi, ač jsem o to opakovaně žádal. Ústřední rada SD se k této situaci nevyjádřila dodnes. Dobře si totiž uvědomuje, na jak tenkém ledě bruslí. Podle tehdy platných Stanov Svazu důchodců  z roku 2008 platí „Orgány jsou voleny od základních organizací k vyšším útvarům.“ Krajská rada tedy porušila platné stanovy Svazu důchodců. Obrátili jsme se na ústřední kontrolní a revizní komisi Svazu důchodců, aby přešetřila postup krajské rady při volbách, ale ta se tím odmítla zabývat. Ten postup nepřekvapuje. Ústřední kontrolní a revizní komise totiž nefunguje jako kontrolní orgán Svazu, ale jako kontrolní odbor ústřední rady. Bylo to vidět i na webových stránkách Svazu důchodců ČR (sdcr), kde kontrolní komise vůbec nebyla uvedena. Teprve na můj zásah byla na tyto webové stránky uvedena, ale jako poslední z odborných komisí.
Určité odpovědi ze strany ústředních orgánů jsme se přece jen dočkali. V létě roku 2012 se k nám dostavili zástupci ústřední kontrolní komise, doplnění o předsedu krajské kontrolní a revizní komise Čestmíra Kotka z Třeboně, s příkazem předsedy ústřední rady Ing. Oldřicha Pospíšila provést kontrolu naší činnosti. Abychom prokázali dobrou vůli k řešení problémů, tak jsme kontrolu umožnili. Kontrola prokázala, co jsme věděli i bez ní: v naší činnosti nebyly shledány žádné závady. Naše výhrady k volbám na krajské konferenci ale nedaly krajské radě spát. Pan Kotek se tedy propůjčil k napsání dopisu naší organizaci, že byl předsedou volební komise a volby na krajské konferenci proběhly řádně a tudíž Minařík a Nováková jsou řádnými členy krajské rady. K osobě pana Kotka je nutno dodat, že to je bývalý předseda městské organizace v Třeboni a tudíž i bývalý člen krajské rady a patří do okruhu hochů, kteří spolu mluví. Pan Kotek se navíc dožadoval zveřejnění svého dopisu v našem měsíčním Zpravodaji.
Panu Kotkovi jsem odpověděl, že volby do krajské rady v žádném případě nebyly řádné, ale zmanipulované, a to z těchto důvodů:
1. nebyl jsem pozván na poradu krajské rady s předsedy základních organizací. Toto jednání před námi bylo zatajeno.
2. počet členů krajské rady a kvóty pro jednotlivé organizace se několikrát měnily.
3. na kandidátku byli neoprávněně zařazeni Minařík a Nováková, kteří na kandidátce naší organizace nebyli.
4. o složení kandidátky jsme byli informováni až na krajské konferenci, nemohli jsme tedy vést žádnou volební kampaň.
5. v pracovních orgánech konference nebyl žádný námi delegovaný zástupce naší organizace. Tím, že nás krajská rada nepozvala na poradu s předsedy základních organizací, si bezděčně vytvořila opozici, ale její práva ignorovala.
Požadavek pana Kotka na zveřejnění ve Zpravodaji jsem odmítl, protože bych na něj musel odpovídat stejnou cestou a náš Zpravodaj není určen našim vzájemným hádkám. Vyzval jsem ale pana Kotka, ať se mnou polemizuje na našich webových stránkách http://senior-cb.blog.cz, tam je prostor neomezený a určitě ho nebudeme cenzurovat, jako to dělá ústřední rada s mými příspěvky na webu SDČR. Na tuhle moji nabídku pan Kotek nepřistoupil. Celý postup svazových orgánů ukazuje, jak hluboký deficit demokratického smýšlení má naše generace. Odkázal jsem na výsledky voleb poúnorového období, kdy kandidáti Národní fronty byli voleni drtivou většinou, a přesto byly volby nedemokratické. Na to už pan Kotek nereagoval, jen mi sdělil, že s výsledky voleb nechci naše členy seznámit. To je nesmysl, protože naše organizace má jako jediná vyvěšeny výsledky voleb na našem druhém webu http://sdcb.webnode.cz. Ani krajská rada výsledky voleb nezveřejnila.
Při zjevné nechuti svazových orgánů zabývat se problematikou voleb do krajské rady jsem se obrátil na Ministerstvo vnitra ČR. To na moje podání neodpovědělo, obrátil jsem se tedy na ombudsmana se stížností na nečinnost státních orgánů. Ombudsman mi odpověděl, že státní orgán tyto problémy neřeší, moji stížnost tedy odkládá, ale poradil mi, že se musím obrátit na soud. Ten jediný je kompetentní tyto problémy řešit. Ale lhůta pro podání žaloby je půl roku od události, která je žalobou napadána. Tuhle lhůtu jsme kvůli naší neznalosti prošvihli. Ale napadla mě jiná věc. Pro flagrantní poškozování zájmů naší organizace jsme pana Minaříka ze Svazu důchodců vyloučili. Pan Minařík se proti našemu rozhodnutí odvolal k ústřední radě a ta samozřejmě kamarádíčka podržela a naše rozhodnutí zrušila. Tentokrát lhůtu pro podání žaloby k soudu nepropásneme. Žaloba je připravena.

Ing. Jiří Polánský
 
 
 
 

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ