Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice VI a

Seniorské hnutí v České republice je poměrně sofistikované. V roce 2005 vznikla Rada seniorů ČR, která sama sebe pasovala na zástupce všech seniorů v ČR.
Faktem je, že jiný podobný orgán v ČR není a tak je také takto vnímána jak státními orgány, tak orgány samosprávy. Ovšem všechny seniorské organizace v ní zastoupeny nejsou. Aby Rada seniorů dosáhla co největší univerzálnosti a mohla se vydávat za zástupce všech seniorů ČR, tak do svých řad přijímá kdekoho a kdeco. Tím je členská základna Rady seniorů velice různorodá. Navíc v ní jsou i organizace neseniorské, např. Sdružení ochrany nájemníků, Sdružení ochrany spotřebitelů nebo Svaz diabetiků a to není výčet úplný. Vysvětluje se to tím, že to sice nejsou seniorské organizace, ale jsou proseniorské, sdružují i seniory a proto do Rady seniorů patří.
Podle Stanov Rady seniorů se může členem stát seniorská nebo proseniorská organizace, klub, instituce i fyzická osoba. Za seniorskou nebo proseniorskou organizaci a klub se považuje subjekt, ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří senioři. Organizace s celostátní působností se stává členem RS ČR na základě písemné přihlášky, kterou schvaluje kolegium RS ČR. Na základě už dříve vysloveného poznatku, že stanovy tvoří centrum a pro centrum, členství organizací s místní působností stanovy neřeší. Neřeší ho ani organizační řád. Podezírám RS, že žádný organizační řád nemá, alespoň ho nikde nepublikovala. Je to totiž velice háklivá záležitost. Organizační řád by totiž měl řešit i příspěvky členských organizací a do toho se nikomu moc nechce. A tak krajské rady seniorů (včetně jihočeské) žijí z příspěvku krajského úřadu. Jihočeský krajský úřad dotuje Krajskou radu seniorů Jihočeského kraje částkou 140 000 Kč ročně od roku 2011. Ustavující shromáždění Krajské rady seniorů Jihočeského kraje proběhlo 12. 4. 2011.
Jádrem Rady seniorů je Svaz důchodců ČR. Však také předseda Svazu důchodců Ing. Oldřich Pospíšil je 1. místopředsedou Rady seniorů. Předsedou Rady seniorů ČR je (RS)Dr. Zdeněk Pernes. Pan Pernes zásadně uvádí jenom Dr. Asi se nechce plným zněním svého titulu pochlubit a asi ví proč. Neznám jiné vysokoškolské pracoviště, kde by bylo možné získat titul RSDr., než Vysokou školu politickou ÚV KSČ.  Když v roce 2008 začala Rada seniorů expandovat do krajů, byli to právě předsedové krajských rad Svazu důchodců, kteří byli pověřeni svolat ustavující shromáždění krajských rad seniorů. K ustavení krajské rady seniorů Jihočeského kraje došlo 12. 4. 2011 a pověření ke svolání ustavujícího shromáždění dostal Václav Minařík, předchozí předseda krajské rady SD. Z titulu své funkce předsedy největší seniorské organizace v kraji jsem byl pozván na první přípravné jednání. Pan Pospíšil se nám na besedě v naší organizaci SD dne 17. 9. 2013 pochlubil, že to byl on, kdo přišel na Radu seniorů s nápadem, že by krajské úřady měly přispívat krajským radám seniorů příspěvkem 5 Kč na důchodce ročně.
Tuto informaci pan Minařík pochopitelně znal. V jihočeském kraji bylo v roce 2012 celkem 175 809 důchodců, z toho 103 607 starobních. Čísla z předchozích let se příliš neliší. Pan Minařík si snadno spočítal, že by měl k dispozici cca 875 000 Kč a doslova měl orgasmus z představy, jak s touto částkou bude manipulovat. To mně došlo okamžitě a důrazně jsem se proti záměru, že krajská rada seniorů bude přerozdělovat peníze z kraje mezi jednotlivé organizace, ohradil. Nebyl jsem sám. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Na další přípravné jednání už jsem pozván nebyl. Místo mne zastupovala naši organizaci v krajské radě seniorů paní Natálie Petrová, životní partnerka pana Minaříka. To jsme se dozvěděli z webových stránek jihočeské krajské rady seniorů. Když jsem se letos paní Petrové zeptal, dřív jsme to nevěděli, žádné informace o krajské radě seniorů nebyly, kdo jí dal právo zastupovat naši organizaci, popřela, jak je jejím zvykem, že je členkou krajské rady seniorů. Nejen to, informace o krajské radě seniorů z internetu zmizely. Historie krajské rady v jižních Čechách začíná až 2. sjezdem Rady seniorů. To smazání jsem předpokládal, a proto jsem si tyto informace zkopíroval.
Ještě před smazáním jsem písemně požádal krajskou radu seniorů, aby nás informovala o tom, jakým právem je paní Petrová naší zástupkyní v radě a kdo vlastně jsou členové této rady a koho zastupují. A protože znám nechuť pana Minaříka poskytovat informace, tuto žádost jsem osobně na krajskou radu seniorů donesl. A tady zapůsobilo kouzlo nechtěného. Do kanceláře krajské rady seniorů jsem přišel právě ve chvíli, kdy krajská rada zasedala, pochopitelně s panem Minaříkem v čele. Požádal jsem pana Minaříka, aby mi potvrdil převzetí dopisu na kopii. Pan Minařík mne začal šikanovat, že dopis nepřevezme, že neví, co v něm je!!! a trval na tom, že ho musím poslat poštou. Trapnost celého okamžiku byla všem zjevná. Vzal jsem si tedy dopis zpátky, doplnil o odmítnutí pana Minaříka dopis převzít a poslal ho krajské radě, resp. její kontrolní komisi. Zároveň jsem svoji žádost oskenoval a poslal panu předsedovi (RS)Dr. Pernesovi na vědomí se žádostí o vyjádření.
V obou případech jsem se dočkal odpovědi. Pan Pernes odpověděl brzo. Jeho odpověď byla krátká: Je nedůstojné, co děláte. V zájmu jednoty seniorského hnutí se v tom přestaňte šťourat. Zhruba tak nějak. Pan (RS)Dr. Pernes mi tím dal najevo: když se jedná o velkou věc, ať už je to jednota seniorského hnutí nebo budování socialismu, tak se nějaké to svinstvo musí přehlédnout. Pan Pernes má smůlu. Nemám zapotřebí, abych přehlížel nějaká svinstva, ať už je velikost cíle jakákoliv. Na přehlížení svinstev si bude muset najít jiné kumpány.
Ing. Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců České Budějovice
Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ