Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice VI b

Z odpovědi krajské kontrolní a revizní komise Krajské rady seniorů by měl radost zesnulý Václav Havel. Bylo to klasické zdeúřední ptydepe. Nic se nestalo, protože se nic nestalo. To musím trochu rozvést. Zástupce každé organizace v krajské radě seniorů musí mít od této organizace pověření.
 Předpokládám, že ho všichni zástupci mají, až na zástupce Svazu důchodců. Vedle pana Minaříka a Petrové to byla ještě Jaroslava Nováková, rovněž členka krajské rady SD a poněkud záhadný RSDr. Jan Kolář. Pan Kolář je rovněž člen Svazu důchodců a na naší členské schůzi se pana Minaříka vehementně zastával.  Na otázku pověření jsem v konfrontaci s panem Minaříkem narazil už dříve a pan Minařík mi, s nadutostí sobě vlastní, odpověděl, že on žádné pověření od organizace nepotřebuje, protože má pověření od samotného velkého Pernese. Nicméně to nebylo úplně tak, jak si pan Minařík vykládal, a proto v důsledku mého tlaku krajská rada SD teprve 7. 7. 2013 pověřila  pana Minaříka a pana Mgr. Jiřího Dolejše zastupováním v krajské radě seniorů. O paní Novákové a panu Koláři ani slovo. To znamená, že všichni ze jmenovaných byli v krajské radě seniorů do 7. 7. 2013 bez pověření. Nikomu to nevadilo. Na adresu Minaříka a Novákové mi kontrolní komise odpověděla (zkráceně): krajská rada seniorů si ověřila, zda pověření pana Minaříka a paní Novákové (které nikdy nebylo) platí a protože krajská rada řekla, že platí, tak v krajské radě jsou, mimo jiné i proto, že se angažovali při jejím zakládání. A hotovo.
Pan RSDr. Jan Kolář si zaslouží zvláštní pozornost. Pan Kolář je bývalý člen aparátu KSČ, jako takový má určité administrativní schopnosti, ale s dodržováním demokratických norem si příliš hlavu neláme. Nic proti jeho politické minulosti (nebo snad přítomnosti?), vadí mi právě jeho laxnost v dodržování demokratických norem. Pan Kolář je v krajské radě seniorů od listopadu 2011. Za jakou organizaci ví jen Bůh a pan Minařík. Nejspíš za nijakou. Panu Minaříkovi se prostě hodil a ve strejcovských poměrech, které v krajské radě seniorů vládnou, se stal členem. Jeho přítomnost se velice hodila. Na přelomu let 2011 – 12 Rada statutárního města Českých Budějovic se rozhodla ustanovit jako svůj poradní orgán Seniorský senát Českých Budějovic. Na svém prvním zasedání se sešel 22. 3. 2012. Každá seniorská organizace, kluby důchodců i domovy důchodců jmenovaly svého zástupce. Poněkud nesystémově byla o zastoupení v Seniorském senátu požádána i krajská rada seniorů. A krajská rada seniorů do Seniorského senátu delegovala právě RSDr. Koláře, který se posléze stal i jeho předsedou – viz foto ve fotogalerii.
Formálně tedy vše v pořádku, až na jeden protivný detail: koho vlastně zastupuje v krajské radě seniorů pan RSDr. Jan Kolář? Pod mým tlakem krajská rada seniorů „přeskupila síly“. Svaz důchodců už nezastupují Minařík, Petrová, Nováková a Mikula, jak bylo původně uváděno, ale jen dodatečně schválení Minařík a předseda krajské rady SD Mgr. Jiří Dolejš. Paní Petrová a pan Mikula byli elegantně odsunuti, paní Nováková je v krajské radě seniorů za Svaz diabetiků ČR, který tím povýšil na tři zástupce. Pořád je nevyřešený pan RSDr. Jan Kolář. Pan Mikula na členství v krajské radě seniorů rezignoval zřejmě v okamžiku, kdy se rada začala scházet v nové kanceláři a tam pan Mikula nedošel. Místo něj se zřejmě objevil pan Kolář. A tady krajská rada seniorů přišla s bezva fintou. Pan Kolář na jednání Seniorského senátu dne 10. 4. 2013 nechal schválit sebe jako zástupce Seniorského senátu v krajské radě seniorů. Tím je problém vyřešen. Každý člen krajské rady seniorů tam za někoho je. Krajská rada seniorů tím zcela spontánně vynalezla politické perpetuum mobile: krajská rada vysílá zástupce do senátu, senát vysílá zástupce do krajské rady. A pořád je to jedna a táž osoba a to vše bez jakéhokoliv zásahu zvenčí. Opakovat možno do nekonečna. Takovýto mechanismus je hodný patentování. Nikdo ze Seniorského senátu se zřejmě nad touto absurditou nepozastavil.
Celá tato truchlohra (nebo komedie?) má dva přesahy. Za prvé: Rada seniorů ČR, zastoupená předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem a Asociace krajů ČR, zastoupená předsedou Mgr. Michalem Haškem, podepsali 11. 9. 2009 ve Frenštátu pod Radhoštěm společné Memorandum o spolupráci. Na jeho základě krajské úřady ve větší či menší míře podporují krajské rady seniorů. Pan (dnes již) JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, se v podpoře krajské rady seniorů plácnul přes kapsu nejvíc. Z toho také možná vyplývá největší počet zakroužkování pana hejtmana v letošních volbách. Naznačuje to možnost ovlivňování výsledků voleb ze strany hejtmanů. Za druhé: již několikrát jsem měl možnost být členem krajské rady SD v jižních Čechách. Odmítl jsem kandidovat na funkci předsedy krajské rady za odstupujícího pana Mikulu, odmítl jsem kooptaci do krajské rady po odstoupení Ing. Řežábka i ujmutí se funkce radního po odstoupení paní Tesařové z Prachatic. Pan předseda SD ČR Ing. Oldřich Pospíšil mi to dokonce na 2. sjezdu SD vytknul, proč jsem funkci nepřijal. Já se ale nehodlám začleňovat do systému, s jehož pravidly fungování se nemohu ztotožnit. Jsem finančně nezávislý, a že by mi náš sociální systém odmítl vyplácet důchod proto, že nelezu nějakému papalášovi do zadku, není příliš pravděpodobné.
Jak krajská rada seniorů, tak krajská rada Svazu důchodců v jižních Čechách, obě spojené osobou pana Minaříka, spočívají na nedemokratických základech. Proto se v rámci kraje v seniorském hnutí projevují neustále rozepře a spory. Ani mým odchodem z funkce předsedy městské organizace SD v Českých Budějovicích se nic nezměnilo. Rok 2014 bude ve Svazu důchodců rokem volebním. Budou se volit předsedové a výbory organizací, krajské rady a na sjezdu SD i ústřední  rada. Neustálé spory a pošlapávání demokratických norem jsou příčinou toho, že ve Svazu důchodců v jižních Čechách začínají chybět kandidáti do funkcí. Městská organizace SD v Českých Budějovicích zveřejnila ve svém Zpravodaji č. 12/2013 náborový článek, aby se hlásili zájemci o funkce. Výsledek je tristní. Pokud se zásadním způsobem nezmění poměry v jihočeském seniorském hnutí, ani nečekám výsledek jiný.
 Ing. Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců České Budějovice

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ