Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice VII.

Rok 2014 je rokem volebním nejen pro obecní zastupitelstva či Evropský parlament, ale je volebním rokem i pro Svaz důchodců ČR. Volební období je tříleté. Volilo se i v naší městské organizaci. Výroční členská schůze se konala 26. 3. 2014 a hned v úvodu mohu říci, že splnila svůj účel.
Schůze schválila příslušné dokumenty a zvolila orgány organizace. Byl zvolen 9-ti členný výbor, minulý výbor byl 11-ti členný, ale nejsou lidi, tříčlenná kontrolní a revizní komise, delegáti na krajskou konferenci, která se má konat 19. 6. 2014 i zástupci do krajské rady SDČR.
Teď se ovšem musím zmínit o vadách na kráse výroční členské schůze. Především nebyl zvolen předseda organizace, který podle Stanov SDČR má být zvolen členskou schůzí. Je patrné, že výbor se do doby konání členské schůze nedokázal sjednotit na osobě předsedy. Nakonec byl na prvním zasedání výboru po členské schůzi zvolen předsedou pan Zdeněk Kamiš, nováček ve výboru. To neznamená, že by pan Kamiš nemohl být dobrým předsedou. Jestli je to jen drobná vada krásy nebo pochybení, ukáže čas. Místopředsedou byl zvolen Ing. Milan Prášil, stávající člen výboru.
Další zajímavou okolností členské schůze byla volba zástupců do krajské rady. Řídící schůze a úřadující předseda organizace Zdeněk Škoda si dal záležet, aby zdůraznil, že se nejedná o kandidáty do krajské rady, kteří by byli voleni na krajské konferenci, ale o naše zástupce, které do krajské rady vysíláme podle stanoveného klíče. K tomuto kroku sáhl výbor na základě neblahých zkušeností se zmanipulovanými volbami na předchozí krajské konferenci. Zástupci do krajské rady byli zvoleni na základě návrhu výboru Ing. Milan Prášil, Zdeněk Kamiš a Ing. Miroslav Pokorný, který není členem výboru organizace. Nikde není dáno, že člen krajské rady musí být členem výboru. Nebylo tomu tak ani v předchozí krajské radě. Co však je na zvážení, že ani jeden ze zvolených zástupců nemá zkušenosti z práce v krajské radě. Jestliže ale tato okolnost bude znamenat konec vlády Minaříkovy kliky na krajské úrovni, tak lze tuto diskontinuitu jen vítat.
Soumrak Minaříka a spol. naznačuje i fakt, že ve výboru organizace už není paní Natálie Petrová, životní partnerka pana Minaříka. Mohu tedy s uspokojením konstatovat, že proces emancipace Svazu důchodců na klice pana Minaříka v jižních Čechách pokračuje. Co je denervující, že je tento proces tak pomalý.  Zvolením zástupců naší organizace do krajské rady tak naše organizace fakticky uplatnila náš návrh Statutu krajské rady, ve kterém jsme požadovali právě toto. Jsem zvědav, jak tento stav stráví krajská konference. Ale předpokládám, že to projde.
Členská schůze byla bohatě obsazena. Zúčastnil se jí jak místopředseda Svazu důchodců ČR František Prášek, tak předseda Jihočeské krajské rady SD Mgr. Jiří Dolejš. Po kraválu kolem činnosti pana Minaříka se tomu ani nedivím. Schůze ale nebyla nejlépe organizačně zvládnuta a proto oba výše zmínění pánové vůbec nedostali slovo. Slovo nedostal ani Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora.  Pan Dolejš odcházel na autobus, pan Podhola také odešel kvůli jiným povinnostem a na pana Práška se nedostalo, protože se lidé začali spontánně rozcházet.
 Přesto si myslím, že schůze byla funkční a svůj účel splnila. Jak to dopadlo v ostatních organizacích Jihočeského kraje, nevíme. Krajská rada o průběhu členských schůzí neinformuje a mlčí i samotné organizace. Nakonec i naše organizace informovala jen na stránkách našeho měsíčního Zpravodaje. Mlčení překvapuje zvláště u prachatické organizace, která má své webové stránky a informuje na nich i o událostech, které sama neorganizovala, jen se jich zúčastnila. Více se snad dozvíme na krajské konferenci.
Vysvětlení zarytého mlčení se ale nabízí. Ani moje odstoupení z funkce předsedy organizace neznamenalo, že jsem se vzdal boje proti nedemokratickým poměrům v seniorském hnutí jižních Čech. Na pana Minaříka jsem podal pro šikanu (odmítnutí převzetí mého dopisu na jednání krajské rady seniorů) stížnost na magistrát Českých Budějovic, a to již 3. 1. 2014. Náměstek Mgr. Petr Podhola mi 22. 1. 2014 – v termínu, odpověděl, že se to týká vnitřních záležitostí Rady seniorů a abych se obrátil na kontrolní a revizní komisi Rady seniorů. Že to bude zbytečné, jsem věděl, v těchto strukturách vrána vráně oči nevyklove. Kontrolní a revizní komise Rady seniorů je dobře utajený orgán, složení neznámé, podání výhradně přes pana Dr. Pernese. Ani se nenamáhal odpovědět. Proč by krajská rada informovala své organizace, když nejvyšší orgán hází připomínky do koše.
Aby to Minaříkova klika neměla tak snadné, proti rozhodnutí magistrátu jsem se odvolal ke krajskému úřadu. Ani tady jsem od toho příliš neočekával, krajský úřad je přece jen nějaký úřad, ale každé upozornění na špinavé praktiky Minaříkovy kliky je dobré. Dopad sice nebyl bezprostřední, resp. byl už předtím, ale v té době jsem o něm ještě nevěděl, ale moje vytrvalá kampaň přinesla své plody. Teprve dodatečně jsem se dozvěděl, že hejtman kraje Mgr. Jiří Zimola svolal 20. 1. 2014 poradu s představiteli seniorského hnutí, na kterém byli i zástupci naší organizace – pp. Škoda a Prášil. Průběh porady asi Minaříkovu kliku nenadchl. „Byly učiněny nesprávné závěry. Vedeni snahou budovat mosty a ne příkopy nebudeme v této věci zabíhat do podrobností.“ Frázi o budování mostů Minařík a spol. omílají od minulé krajské konference SD, ale jak si to představují, o tom „nezabíhají do podrobností.“ Na Minaříkovu zálibu odměňovat hodné a trestat neposlušné prostřednictvím svěřených peněz jsem hejtmana upozornil. Proto ve smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem a Krajskou radou seniorů Jč. kraje na rok 2014 (opět ve výši 140 000 Kč) ze dne 4. 3. 2014 jsou peníze určeny na:
·        náklady na nákup služeb
·        materiálové náklady
·        osobní náklady Krajské rady seniorů.
Jak je vidět, Rada seniorů ČR sice už má organizační řád, ale ve svém financování i nadále spoléhá na příspěvky krajů. O příspěvcích organizací se v něm nemluví.
A na závěr jedna spekulace. Při Radě města Českých Budějovic existuje seniorský senát jako její poradní orgán. Volební období předsedy senátu, je jím RSDr. Jan Kolář, je dvouleté. V dubnu toto volební období vypršelo. Ač by o to byl zájem, pan Kolář odmítá ve funkci předsedy pokračovat. Neudržitelnost pana Minaříka jako předsedy krajské rady seniorů je čím dál tím zjevnější. Nechává si pan Kolář volné ruce pro výživnější rito předsedy krajské rady seniorů?

Ing. Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců České Budějovice
 
 

Komentáře

27. 05. 2014, 15:17 Ing. Jiří Polánský
Čas přece jen pokročil a s mírným zpožděním na moji stížnost reagovala paní JUDr. Eva Bartošová z odboru kanceláře ředitele krajského úřadu. Paní Bartošová mi sdělila, že pokud mám dojem, že pokud mám dojem, že jednání pana Minaříka směřovalo výlučně proti mé osobě, a ten dojem mám, je nutné to řešit občanskoprávní cestou, popřípadě trestním oznámením. Trestní oznámení jsem zavrhl. Šikana totiž není trestní čin a je tudíž malá naděje, spíše nulová, že by se tím policie zabývala. Občanskoprávní cestu ještě zvážím podle vývoje situace.

Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ