Velikost textu:   A    A    A

Historie Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice IX.

Od doby mého posledního vstupu na tyto stránky se stala řada věcí. V srpnu zemřel ve věku 91 let zakladatel českobudějovické organizace SD pan Oldřich Mikula. O jeho úloze už jsem se zmínil. Své renomé si zkazil posledními roky, kdy byl ve funkci - od té doby, co přestal být předsedou organizace. Přes to, že hlasoval pro vyhození naší organizace z pronájmu, na kterém nás navíc krajská rada okrádala, se s ním naše organizace dokázala důstojně rozloučit.
Další důležitostí okolností byly komunální volby. Byl jsem ve volební komisi a tak jsem měl dost času si prostudovat volební lístek do městského zastupitelstva. A ejhle: pan Václav Minařík se objevil, sice na nevolitelném místě, na kandidátce KSČM. Pravda, jako nečlen. Je mi jedno, jaké politické příslušnosti jsou členové Svazu důchodců. Ale v této souvislosti vystupují do popředí některé souvislosti. Předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil je, nebo aspoň byl při svém prvním zvolení, členem KSČM. Václav Minařík je na kandidátce KSČM. Jistě k ní nemá názorově daleko. O dalších souvislostech už jsem psal (RSDr. Jan Kolář, zástupce Jihočeské krajské rady seniorů v seniorském senátu v Českých Budějovicích a (RS)Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR). Musím s politováním konstatovat, že tady je podhoubí, ze kterého vyrůstá velice laxní přístup k dodržování demokratických pravidel spolkového života. A to už se ten přístup díky mému úsilí přece jen trochu změnil. Tento posun ale zdaleka není u konce.
Právě tento laxní přístup k dodržování demokratických pravidel je příčinou krize krajské organizace Svazu důchodců v jižních Čechách. Nakonec to musela konstatovat i ústřední rada SD. Přiznal to i na 9. sjezdu znovu zvolený předseda SD Ing. Oldřich Pospíšil. Na stránkách Zpravodaje SDČR 8/2014 napsal: „Do začátku léta proběhla většina krajských konferencí organizací Svazu důchodců ČR, kde bylo zvoleno nové vedení jednotlivých krajských rad a zástupci do Ústřední rady SDČR. Bohužel krajská konference se nekonala v Českých Budějovicích. Tamější členové krajské rady se svévolně rozhodli pro rozpuštění stávající krajské rady, aniž by někomu sdělili své důvody k tomuto kroku. Tento krok je v rozporu se Stanovami SDČR. Věřím, že na podzim se nám podaří tento problém vyřešit.“
Tento problém samozřejmě nevznikl letos v létě, ale v roce 2011, kdy si tehdejší předseda krajské rady pan Minařík ještě před konáním krajské konference dovolil mě vyloučit z jednání předsedů základních organizací, které připravovalo krajskou konferenci. To samozřejmě není jediný případ zupáctví pana Minaříka, ale nemá cenu je všechny opakovat. Ač ústřední rada byla na nepřijatelnost takového jednání upozorněna, mávla nad tím rukou.
Ústřední rada se snaží tuto pro ni velice nepříjemnou situaci řešit.  V městské organizaci SD v Českých Budějovicích proběhlo v říjnu jednání za účasti 3 zástupců ÚR SDČR - Ing. Pospíšila., p. Práška a Ing. Vodáka, dále Mgr. Dolejše -předsedy Jč. KR a pí. Baštové z MěO SD Třeboň. Ostatní pozvaní se nezúčastnili. Závěr: zrušení rady i rozdělení majetku proběhlo nelegálně. Bylo uloženo panu Mgr. Dolejšovi, aby po konání sjezdu SDČR svolal konferenci bývalé Jč. Krajské rady SD a všech její členů a členů /zástupců/ ÚR SDČR respektive Výkonné rady SDČR. Jejím cílem bude slepit novou krajskou radu, aby krajská organizace SD v jižních Čechách mohla jakž takž fungovat. 

Ing. Jiří Polánský
člen Městské organizace SD v Českých Budějovicích


Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ