Velikost textu:   A    A    A

Poměry v Krajské radě seniorů Jihočeského kraje

V Krajském radě seniorů Jihočeského kraje panují podivné poměry. Pan Václav Minařík, bývalý předseda krajské rady Svazu důchodců zneužil svého pověření k ustavení krajské rady seniorů a sám sebe a své věrné delegoval do vnikající krajské rady seniorů za blahovolného přihlížení ostatních členů vznikající krajské rady seniorů. Když jsem na tento stav upozornil předsedu RS pana Pernese, moje požadavky odmítl - viz níže.
From: Polánský Jiří
To: Zdeněk Pernes
Sent: Monday, May 20, 2013 4:15 PM
Subject: podnět
 
Vážený pan
Zdeněk Pernes
předseda RSČR , o. s.
Vážený pane předsedo,
poté, co se mi dostal do ruky zápis z jednání Jihočeské krajské rady SD ze dne 4. 5. 2013 (viz příloha) jsem se dopisem ze dne 14. 5. 2013 obrátil na kontrolní a revizní komisi Krajské rady seniorů Jihočeského kraje (viz příloha) s žádostí o přešetření volby pana Václava Minaříka do krajské rady seniorů a požadavkem na seznámení členské základny se složením krajské rady seniorů, které nám je krajská rada dlužna. Tento dopis jsem donesl osobně do sídla do sídla Krajské rady seniorů Jihočeského kraje dne 14. 5. 2013, zrovna v době, kdy se tam konalo zasedání rady, alespoň se tak domnívám.
Před všemi shromážděnými pan Minařík odmítl můj dopis převzít s odůvodněním, že neví, co v něm je!!! Pitomost této argumentace byla natolik zjevná, že na moji námitku, že u korespondence doručené poštou také neví, co v ní je, se zmohl jen na požadavek, abych ji doručil poštou. Každá instituce přijímá poštu doručenou osobně, jen pan Minařík se rozhodl udělit si výjimku. Dopis jsem pochopitelně poslal poštou, ale svévolným postupem pana Minaříka mi vznikly nadbytečné náklady ve výši 38 Kč (34 Kč poštovné – viz příloha Podací lístek a 4 Kč obálka formátu A4). Žádám o proplacení těchto vícenákladů, nejlépe na účet. Zároveň Vás, vážený pane předsedo, žádám o zaujetí stanoviska k celému „případu Minařík“. Činnost tohoto pána přesahuje nejen demokratická pravidla spolkového života, ale i meze slušnosti. Jeho setrvání ve funkci předsedy krajské rady seniorů poškozuje celé seniorské hnutí v jižních Čechách. Věřím, že z toho vyvodíte adekvátní závěry.
Ing. Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců
České Budějovice,

Od: Rada seniorů ČR <rscr@rscr.cz>
Datum: 22. 5. 2013
Předmět: Re: podnětJe nedůstojné co děláte. Osobní antipatie by měly jít stranou. Každá vniřní rozepře sjednocenému důchodcovskéhu hnutí škodí.
 
              Zdeněk Pernes - předseda Rady seniorů ČR 
Vážený pane předsedo RS ČR, 
obdržel jsem výpis ze svého účtu v bance a požadovaných 38 Kč na něm není. S Vaší pokryteckou politikou nesouhlasím. Snažíte se mi namluvit, že v zájmu velké věci musíme přehlédnout drobná svinstva pana Minaříka? Toto stanovisko mi připomíná neblaze proslulá minulá léta. I pan Kalábek, předseda Ústřední kontrolní a revizní komise SD mě nabádá, abych v zájmu boje za lepší sociální podmínky odložil osobní rozepře. A začneme tím, že si v zájmu boje za lepší sociální podmínky budeme vzájemně vytahovat peníze z kapsy! A to je jen jeden z uličnických kousků pana Minaříka. Ostatní řešíme na úrovni kraje. 

Jiří Polánský

Na tento můj dopis už pan Dr. Zdeněk Pernes neodpověděl. Ono se proti větru těžko čůrá. Nejde samozřejmě o 38 Kč. Jde o to, že Rada seniorů Jihočeského kraje nerespektuje demokratická pravidla spolkového života. V radě jsou lidé bez jakéhokoliv  mandátu jen na základě osobních vztahů s panem Minaříkem. S tím se v českobudějovické organizaci Svazu důchodců nehodláme smiřovat.
Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ