Velikost textu:   A    A    A

Při plzeňském pivu i moravském vínu

Pátý ročník přehlídky pěveckých seniorských souborů Seniorská píseň se uskutečnil v Českých Budějovicích 14. 6. 2013. Zúčastnili se ho soubory Rozmarýn Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích, 4Trio z Mladé Boleslavi, Tetičky z Kunovic, Old Stars Hradišťan z Uherského Hradiště a Dobřanské bábinky z Dobřan.
Uspořádat 5. ročník přehlídky seniorských pěveckých souborů Seniorská píseň nebylo pro Městskou organizaci Svazu důchodců v Českých Budějovicích vůbec jednoduché. Největším problémem je sehnání peněz. Bez záštity hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a jeho finančního příspěvku by to nebylo vůbec možné. Morální podporu nám vyjádřil i primátor Českých Budějovic  Mgr. Juraj Thoma. Finanční pomoc přislíbilo i SD Jednota v Českých Budějovicích.  Díky jim jsme mohli 14. 6. 2013 přivítat v Gerbeře 5 seniorských souborů, které se zpěvu i tanci věnují.
Pozval jsem i představitele Svazu důchodců. Zatímco předseda ústřední rady SD Ing. Oldřich Pospíšil se z účasti omluvil, že pozvánka přišla pozdě, předseda krajské rady Mgr. Jiří Dolejš neuznal za vhodné vůbec reagovat.  Není to poprvé. Zval jsem pana Dolejše už na minulý ročník, kdy tady vystupoval soubor prachatické organizace SD, ani tehdy neuznal za vhodné reagovat. Nezúčastnil se ani našich dvou výročních členských schůzí, na které byl krajskou radou delegován. Pan Dolejš má zkrátka takové způsoby. Před stykem s členskou základnou pan Dolejš utíká. Musíme to brát takové, jaké to je, zřejmě až do příští krajské konference SD.
Jako první tradičně vystoupil ženský pěvecký soubor Rozmarýn Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích. Na letošním ročníku kromě tradičního přednesu lidových písní, zejména jižních Čech, které tvoří hlavní část jeho repertoáru, obohatil svoje vystoupení i o taneční část. Členové městské organizace nacvičili Českou besedu, která byla i pro seniorskou generaci vítaným překvapením a objevila pro diváky součást naší kulturní historie.
Dalším vystupujícím souborem byl kvartet 4Trio z Mladé Boleslavi. I tyto čtyři dámy vystoupili dvakrát, poprvé s lidovými písničkami v úpravě renomovaných hudebních skladatelů, podruhé se šlágry 30. a 40. let, které v jejich podání přerostly v malé herecké etudy.
Již podruhé v historii Seniorské písně zavítal do Českých Budějovic ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic, tentokrát doplněný o mužský sbor Old Stars Hradišťanu z Uherského Hradiště. Na moravské soubory se vždycky těšíme. Vnesou do našeho programu svěží závan zemitého moravského folkloru s písničkami především o víně. A obvykle s sebou přivezou i něco na zub – moravské koláče. I tyto dva soubory vystoupily dvakrát, poprvé s pásmem Široká dolina u Kunovic, podruhé s pásmem Na hradišťských lúkách. Oba soubory jsou krojované, a tak jsme se něco dozvěděli i o historii jejich rázovitého kroje.
Posledním vystupujícím souborem byl pěvecký a taneční soubor Dobřanské bábinky z Dobřan. Dobřanské bábinky si pro diváky připravily pěvecké a taneční vystoupení Písně o pivu v dobových kostýmech. Z vystoupení Dobřanských bábinek doslova čiší nezdolný optimismus a elán, který nehledí na přibývající roky. Protože mohu sledovat vývoj seniorských amatérských zpěváků a hudebníků od začátku Seniorské písně, nemohu přehlédnout, jak roste jejich umělecká úroveň, vystoupení jsou promyšlenější a dramaturgicky propracovanější a co je hlavní – rýsují se další kandidáti na vystoupení.
Vedle mne seděla paní Zdeňka Dominiková, předsedkyně Klubu důchodců v Uherském Hradišti, který sdružuje 350 členů a netajila se svým úmyslem založit také u nich v Uherském Hradišti pěvecký soubor. Podle toho, jak mohutně zpívala, o zdaru jejího snažení vůbec nepochybuji. Mohli jsme si i vyměnit zkušenosti z práce našich organizací. V Uherském Hradišti je samostatná seniorská organizace, která nemá zastřešení nějakého Svazu. Pro nás byly její zkušenosti inspirující. Za rok a půl jsme nakoupili od ústředí Svazu důchodců 1 000 známek, za které platíme 20 Kč, členové za ně platí 50 Kč. Z každé nakoupené známky dostane ústředí 10 Kč a krajská rada také 10 Kč. Za uvedené období tedy od nás krajská rada dostala 10 000 Kč. Jsme hlavním zdrojem financí pro krajskou radu SD. I pes ví, že nesmí kousnout do ruky, která ho živí. K takové míře inteligence se krajská rada ještě nepropracovala. Jestli bude dosavadní arogantní postoj  krajské rady SD vůči naší organizaci pokračovat, zvážíme setrvání ve Svazu. Nadcházející transformace občanských sdružení nám pro to vytváří vhodné podmínky.
Na závěr došlo k vzájemné výměně dárků a pozorností, které přerostlo ve společné posezení, jak jinak než při zpěvu. Seniorská píseň ukazuje, že v seniorské generaci je velká snaha po uměleckém, byť amatérském, sebevyjádření a naše organizace je hrdá na to, že může být u toho. Dík za celou zdařilou akci patří členům našeho výboru, paní Jaroslavě Studené, která měla celou akci organizačně na starosti a panu Ing. Milanu Prášilovi, který na ni sháněl peníze, vedle našich dalších členů, kteří ji pomáhali zajišťovat.
Ing. Jiří Polánský
předseda Městské organizace Svazu důchodců
České Budějovice

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ